உங்கள் சுயவிவரத்தை பரிசீலனை செய்ய மொபைலை சரிபார்க்க உங்கள் மொபைல் எண்ணை உள்ளிடவும்

1cm = 0.033 Feet(1 x 0.033) Height
Guru -  : வியாழன் (Gu)
Kethu : கேது (Ke)
Laknam : லக்னம் (Lak)
Sevvai : செவ்வாய் (Sev)
Budan : புதன் (Bu)
Chandran : சந்திரன் (Cha)
Raagu : ராகு (Ra)
Sani : சனி (Sa)
Suriyan : சூரியன் (Su)
Sukkiran : சுக்கிரன் (Suk)
 
uhrp mk;rk;

Call Us or Whatsapp : 9626786920

9:30AM - 8:00PM (All Days)

Contact Us